Back-arrow    back to selected works list
Works 2020'
 
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja CW-10' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja CW-11' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-20' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-22' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-21' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-23' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-24' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-25' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique
Piotr Makowski 2020
Piotr Makowski 'Kompozycja S-26' 2020
Ink on canvas
Cm. 200 x 200
Unique